Inspiratsioonikaart

Võimatu saab võimalikuks

 Väärtusta ja austa teisi 


Elu keerises tekib olukordi, kus Sa oled kurb, haavunud, vihane, pettunud või segaduses. Nendes olukordades võib tekkida soov tõsta häält, olla nõudlik, tõestada intensiivselt oma tõde justkui see oleks ainuõige tõde, süüdistada teisi, teha iroonilisi märkusi, kritiseerida, väljendada pettumust, vaikida, mitte kaasa teha, mitte kaasa mõelda, jms. Olud muutuvad aga meie olemus jääb. Peamine küsimus igas olukorras on seega järgmine: milline MINA soovin ma käsil olevas olukorras olla? Siinkohal on kindlasti hea mõelda inimeste peale, kes juba reageerivad keerulistes oludes nii nagu Sina tahaksid reageerida. Kuidas nemad selle saavutasid?

Otsust, milline MINA Sa tahad käsil olevas olukorras olla, aitavad teha ka mitmed teised küsimused:

• Millist tüüpi inimeste vastu on Sul suur austus ja kuidas nemad toimetavad taolistes olukordades?

• Kuidas Sa soovid, et inimesed toimetaksid Sinu suhtes, kui rollid oleks vahetunud?


Ka halvimas juhtunud olukorras kohtle teisi nagu Sa soovid, et Sind koheldakse. Ka keerulistes oludes otsi inimestes ja oludes positiivset, millele keskenduda ja millest rääkida.

Austa inimest tema pagasiga kõikides olukordades nagu Sa soovid, et austataks Sind. Meil kõigil on olnud oma läbielamised ja pagas, mis teevad meid ning meie lähenemist unikaalseks. Me kunagi ei tea, kuidas oleksime meie selles olukorras käitunud, kui me oleksime läbi teinud kõik selle, mille on läbi teinud teine inimene ja kui oleksime sündinud selliste isikuomaduste nagu teine inimene.

Kipub olema nii, et kus on üksteisemõistmist, sinna tuleb seda juurde ning kus on süüdistusi ja pahandamisi, sinna tuleb neid juurde. Kui Sa väärtustad ja austad teisi vähemalt nii palju, kui Sa austad ning väärtustad iseennast, siis kohtad oma elus järjest enam ka teiste inimeste poolset samalaadset austust ja väärtustamist Sinu suunal.