Inspiratsioonikaart

Austa arutelus inimest


Ükskõik kui keerukates oludes Sa ka ei oleks, Sa saad jääda austavaks. Isegi siis, kui oled sunnitud tegema ebapopulaarseid otsuseid. Sa saad jääda mõistvaks ja austavaks. Universum annab Sulle erinevat laadi olusid, kus Sa saad vormida parimat versiooni iseendast. Sama toimub ka teiste inimestega.

Kuidas Sina tahaksid, et Sulle selgitatakse asjaolusid, millega Sa pole veel arvestanud? Kuidas Sina tahad, et Sind koheldakse, kui Sa oled eksinud? Sul on alati valik. Vali austav lähenemine ka siis, kui Sa ei nõustu. Usalda, et oled vajalik ja väärtuslik ka siis, kui Sinu nõu kuulda ei võeta. Ju siis ajaosalised vajavad seekord kogemust, mida pakub teine lähenemine. Universumis töötavad lugematud protsessid perfektselt ja ei ole ka see sündmus erand. Tõenäoliselt on Sinul ja kõikidel osapooltel vaja kogemust, mida antud olnud pakub. Kriitika, iroonilised märkused, vihastamine, pettumine, solvumine ja teravused seda asjaolu ei muuda. Pigem aitab universum Sinu unistustel täituda, kui Sa kooslood lihtsate unikaalsete inimestega imelist maailma heas enesetundes ja inspiratsiooni tuhinas. Kõik edeneb vaatamata keerulistele oludele paremini siis, kui Sa usud endasse, praeguste olude vajalikkusesse ja inimestesse enda ümber. Nii tõmbad häid olusid enda ellu.

Maailm ja olukorrad, mida koged, on Sinu sisemaailma peegeldus. Inimesed Sinu ümber toimetavad viisil, mis on kooskõlas Sinu sisemiste sügavaimate uskumustega. Kui muudad oma uskumust, siis muutuvad ka Sinu elus olevate inimeste toimetamise viisid või nad lahkuvad Sinu elust. Austa inimeste poolt pakutavat Sinu enda sisemaailma peegeldust, tee muutused oma sügavaimates uskumustes ja loo selliselt maailma, mida soovid kogeda.  

Me kõik oleme kokku puutunud olukordadega, kus õhinaga mõnda teemat arutatakse ja selle käigus kellegi hääl tõuseb, muutub intensiivsemaks ja nõudlikumaks. Häält tõstvale inimesele tundub, et tal on teemakohased teadmised, kogemused ja oskused ning sellele tuginevalt kuulutab ta oma arvamust. Tema jaoks on see justkui ainuõige tõde. Kui häälde tuleb pinge sisse, siis tekib see pinge kogu suhtlusesse ja midagi head see kaasa ei too. Sellest tulenevalt tasub ennast ja oma reaktsioone alati jälgida. 

Mõelda tasuks sellele, et igaüks meist on isemoodi elu elanud ja erinevate eluliste nüanssidega kokku puutunud. Seetõttu on igaühel olukorrale unikaalne vaade. See vaade ei ole õige ega vale. See lihtsalt on. Inimene tajub hetkel toimuvat ja võimalusi läbi oma kogemuste prisma. On üpris tõenäoline, et kui Sina oleksid samades oludes sündinud, sama iseloomu ja võimalustega olnud, siis oleksid üpris samalaadse nägemuse juurde jõudnud, mida teine inimene praegu esitab. Sellest tulenevalt austa iga inimest ja tema arvamust. 

Sa ei pea nõustuma. Sa ei pea ka püüdma inimese arvamust ümber lükata. Küll aga saad Sa pakkuda mõnusas õhkkonnas ja sõbraliku hääletooniga selgitusi, miks Sa teatud asjadest teatud moel mõtled. Sinu kogemusi ja arvamust võetakse kuulda, kui kõik osapooled vajavad Sinu ideega seotud kogemust. Samas on võimalik, et Sinu kuulajad soovivad saada teistsugust kogemust, mistõttu nad valivad teise tee. On võimalik, et teine tee ongi antud oludes edukam. Samas pole ka välistatud, et Su kuulajate valitud tee osutub ebaedukaks. Taolisel juhul pole abi sellest, kui Sa tood välja, et kuulaja oleks pidanud Sind kuulama. Ta teab seda niigi. Pigem on Su kuulaja tänulik, kui Sa annad ideid ja mõtteid, kuidas tulla välja olukorrast, kuhu ta oma valikute tõttu sattus.