Inspiratsioonikaart

Muutused rikastavad elu


Mõnes mõttes meile meeldib stabiilsus. Meile meeldib turvatunne ja teadmine, mis ees ootab. Teiselt poolt aga hakkab meil igav, kurb ja tekivad elu mõtte küsimused, kui meie elus puudub vaheldus, üllatusmoment, põnevus, elevus, arengu võimalus ja uudsus. Isegi inspiratsioon ja motivatsioon saavad paljuski alguse soovist kogeda midagi uut, midagi paremat, põnevamat ja teistsugust.

Kuna meid on õpetatud ainult iseendale lootma, siis saadab meid sageli muutustega seoses hirm. Puudutab see siis millegi uue kogemist või harjumuspäraste olude muutust.

Vahel me kardame, et teeme midagi valesti ja see toob kaasa probleeme meile või kellelegi teisele. Mõnikord on meil hirm, et juhtub midagi sellist, mis võtab ära meilt need olud, mis praegu meie arvates hästi on. Eks neid hirme ole veel igat laadi, mis põhinevad uskumusel, et meist üksi sõltub, mis kellegi või millegagi juhtub.
Nõrgemaks on jäänud usk, et asjasse puutub ka meist kõrgem tahe. Vähenenud on usk, et universum (kõrgem teadvus, jumal, inglid, kõiksus - kuidas keegi nimetab) soovib parimat kõigile osapooltele ja korraldab asju nii, et parim saaks tulla kõikidele osapooltele. Konks siinjuures on selles, et igaüks soovib ja väärtustab isemoodi asju. Seega see, mida igaüks parimaks peab, on erinev. Inimesed on erineva iseloomu, olemuse, kogemuste, oskuste, tausta ja lähenemistega. Igaüks keskendub igapäevaselt erinevatele mõtetele ja tegevustele, mis just neid kõnetavad. Universum aitab igaühte igal ajahetkel juhindudes sellest, mis on parim igale inimesele personaalselt ja kõikidele osapooltele laiemalt.

Meie kõigi sisse on programmeeritud tunded, mis annavad märku sellest, kas me mõtleme ja toimetame kooskõlas universumi tahte ning iseenda tahtega või mitte. Kui meie sees on ebameeldiv tunne, siis järelikult oleme me hakanud mõtlema ja tegutsema viisil, mis töötab vastu meile endale ja universumi tahtele. Kui meie sees on hea tunne, siis järelikult toimetame kooskõlas iseenda põhimõtete ja universumi tahtega. Tunded on hea teed juhatav kompass. Oled õigel teel, kui Sinu sees on hea tunne.

Kui aga asjad lähevad Sinu kavandatud plaanist erineval moel, siis on Sul alati valik. Kas Sa hakkad sõdima universumi ja enda põhimõtetele vastukäival viisil, et ikkagi vaatamata oludele oma plaan läbi suruda või usaldad, et praegune asjade käik on universumi vihje, et soovitu saavutamiseks leidub parem viis ja Sa asus otsima meelerahus ning hea tundega teisi viise, kuidas soovitut saavutada. Valik on alati Sinu.


Kas Sa soovid uskuda, et toimuv tuli Sind karistama või Sa soovid uskuda, et olukord tuli Sulle näitama, et unistuste saavutamiseks leidub Sinu jaoks sobivamaid ning lihtsamaid viise? Alati on küsimus selles, millise tähenduse Sa olukorrale annad. See määrab, milliseid tundeid Sa tunned ning kas Sinus tekib tuhin ja inspiratsioon, et oma unistuste poole püüelda või mitte. Iga muutus soovib Su ellu, mida uut, toredat, põnevat ja uusi võimalusi pakkuvat tuua.

Võta oma elus toimuv muutus luubi alla ja mõtle, mida head see saab Su ellu tuua. Millist mõtte- või tegutsemisviisi Sa tahaksid selle muutusega seoses oma elus rakendama hakata, et saada uut laadi tulemusi ja unistustel oleks võimalik täituda? Milliseid innustavaid tähendusi Sa tahaksid olukordadele anda, et teha pööre oma elus ja hakata elama unistuste elu?