Inspiratsioonikaart

Sinu ideid võetakse kuulda

Aeg-ajalt tekib olukordi, kus Sul on kogemus, teadmised, oskused ja isegi teaduslikud tõestused, aga millegi pärast ei võeta Sinu mõtteid siiski kuulda. Need on vahvad provokatiivsed hetked, mis testivad, milline inimene Sa päriselt olla tahad ja millist laadi kogemusi Sa oma ellu tõmmata soovid. Kas Sa eelistad elada rahus ja kindlas usus, et igal juhul tuleb see, mis on parim kõikidele osapooltele või Sa üritad nui neljaks tõestada, et Sinu idee on hetkel tõestatult hea lähenemine ja püüad suruda läbi selle rakendamist?

Kui otsustad rahu kasuks ja ei lähe universumi tahte vastu võitlema, siis sageli lahenevad asjad kõikidele osapooltele parimal võimalikul moel. Kõik saavad heas tundes oma ideid realiseerida ja sellest saab välja kasvada midagi imelist. Kõikide osapoolte hea tunne tõmbab ligi häid ideid ja parim lahendus kõikidele saab olla võimalik.

Kui otsustad aga oma õigust tõestama minna, siis on suur tõenäosus, et lõpuks tõuseb Sul hääl, toon muutub nõudlikumaks ja etteheitvamaks. Taoliselt ei viibi Sa ise enam heas tundes ega ka kuulajad. Universum pakub aga kõikidele osapooltele seda, millele nad on keskendunud. Halb emotsioon tõmbab ligi sarnast emotsiooni ja olukordi - võimalusi veel rohkem eriarvamusel olla ja veel enam üksteisele oma õigust tõestada.
Vali hea tunne ja usalda universumi. Usalda, et kui Sinu ideed praegu kuulda ei võetud, siis on selleks kõrgem põhjus. Kui kõik argumendid on sõbralikult läbi arutatud ja siiski valituks osutub teine lahendus, siis on see vajalik ja parim lahendus nii Sulle, kui ka teistele osapooltele.

Vahel on vaja eksida ja sellest õppida turvalises keskkonnas. Mõnikord viib aga viletsamapoolse lahenduse rakendamine teise ideeni, mis on kõikidest laual olnud lahendustest veelgi parem. Tuleb ette ka olukordi, kus valituks osutunud lahendus tõestabki end täiesti läbikukkunud valikuks, kuid iga asjaosaline saab selle idee rakendamise läbi väärtusliku kogemuse, mis aitab teda tulevikus ettetulevates olukordades edukas olla. Näiteks õppis üks asjaosaline säilitama rahu pingelises olukorras, teine õppis keerulisi läbirääkimisi pidama ja kolmas õppis juurde mõne tähtsa erialase oskuse, mis toob talle tulevikus kopsaka sissetuleku.

Seega eriarvamuste olukorras ei puuduta tehtav valik ainuüksi seda, milline laual olnud valik toob tulemuse, mida parasjagu koos saavutada püütakse vaid sageli on tehtav valik seotud laiemalt ka sellega, milliseid kogemusi iga osapool on tulnud siia ellu kogema ja mille poole iga osapool parasjagu suuremas plaanis püüdleb.